ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

 

 

ตารางเรียน

 


เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักด พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย นายวสันต์ วิศวฤทธิ์ เลขที่ 4 ชั้น.6/6

 

 


 

 


 


e-mail: vasun12@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/vasun.witsavarit