ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติประจำตัว

 

....................................................................................

. กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ฉันชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นายสามารถ ล่าดี้ เลขที่ 5 ม.6/6

e-mail : samart_280538@hotmail.co.th

..facebook : samart ladee..