ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วยหนึ่งของการศึกษารายการวิชาคอมพิวเตอร

รหัส ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นางสาวตะวัน ฉิมเเก้ว เลขที่ 17 ชั้น ม. 6/6

facebook..... abook-009@hotmail.com