ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

นางสาวนัจญาวา อาดำ เลขที่ 20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

e-mail: natyawa_nat@hotmail.com

facebook: นัจญาวา อาดำ