ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซค์

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอน

 

 

 

 

 

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

ผู้จัดทำ

นางสาวอัสมา ศรีน้อย

เลขที่ 32

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

E-mail- malove14@hotmail.com

facebook- ณ้องมา รัก มั้ยเท่าเข้าจัยส