ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นั้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง.33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ-นามสกุล น.ส ชาลีฟ๊ะ พันกาแด ชั้นม.6/7 เลขที่6 เลขประจำตัว 28250

E-Mail: fah-momo@hotmail.com

facebook: fah lovelove

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา