ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

............................................................................................

.................................................................................................................................

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ-นามสกุล น.ส ปัทมาเเพ็ชรจำรัส ชั้น ม.6/7 เลขที่ 12 เลขประจำตัว 28253

E-Mail Pattama1913@hotmail.com

Facebook Pattama Petjamarat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา