ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

********************************

*********************************************************

เว็บไซต์นั้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง.33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ-นามสกุล นงาสาวมนัสวิน ดำหนู ชั้นม.6/7 เลขที่ 14 เลขประจำตัว 28254

 

E-Mail manasawin38@gmail.com

Facebook manasawin38@gmail.com

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา