ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

......................................................................................

 

เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอทพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว วีรญา หาดเนิน เลขที่ 19 เลขประจำตัว 28260

 

E-Mail : Weeraya38@hotmail.com

Facebook : Weeraya Hadnean

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล