ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว


ปรัวัติส่วนตัว


ตารางสอน

 


เพลงที่ชอบ


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

นางสาว เสาวคนธ์ ศิริโท ม.6/7 เลขที่ 25 เลขประจำตัว 28310

E-Mail souvakhon@gmail.com

Facebook souloverit@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนรสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล