ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่คุณชื่นชอบ

.......................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง.33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวยลลดา อังสุภานิช ชั้นม.6/7 เลขที่ 16

เลขประจำตัว 28348

E-mail...nat_123520@hotmail.com

Facebook....Noo Neatty.zaza

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา