ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*****************************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

 

รหัส ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูผู้สอน

 

คุณครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว สิริพร จิตประพันะธ์

เลชที่ 21 เลขประจำตัว 28354

 

E-mail : enupern02@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003456870043

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา