ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเบญจวรรณ นวลช่วย ชั้น ม.6/7 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 28440

E-Mail i-like-bie@hotmail.com

facebook praew bie bfc

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล