ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซตืนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาววิภาวีย์ เดชณรงค์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่18 เลขประจำตัว28444

E-Mail...... wipawee171@hotmail.com

Facebook......Wipawee Detnarong

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงบเรียนสตูลวิทยา