ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์รหัส

ง.33201เทคโนโลยีสารสนเทส 5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายพัชรพล จันทร์เจ้า ชั้น 6/7 เลขที่ 2 เลขประจำตัว30213

E-Mail : mzaza4301@hotmail.com

Facebook : mzaza4301@hotmail.com

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล