ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

รหัส ง33201เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ นาย วีระวัฒน์ โกมลหิรัญ ชั้น6/7 เลขที่ 3

E-Mail Weerawat_pingpong@hotmail.com

Facebook ปิงปอง เคเอสอา

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา