ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง3201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวกัลยา นามสกุล โต๊ะมอง เลขที่ 4 เลขประจำตัว 30216

E-mail maizaza0112@gmail.com

Facebook : กัลยา โต๊ะมอง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล