ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว


ตารางสอน


เพลง เจ็บอยู่ทุกเช้า

 

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย


นางสาวกิตติกา พันสีมา ม.6/7 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 30217

 

Email.beezaza1985@hotmail.com
Facebook Noo'Bee kittika

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล