ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

นางสาว อารอฝ๊ะ ปองแท้ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 27 เลขประจำตัว 30230

 

E-Mail : nook_arofah38@hotmail.com

Facebook : ซานุ๊ก' หวานเย็น

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา