กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายอัฟวานิส แกสมาน ชั้นม.6/1 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 28974

E-mail : Aofandnaa@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/aof.kaeman

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้คน

Website counter