ยินดีต้อนรับเข้าสู้หน้าเว็บเพจ ของนางสาวอังคณา สว่างเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Website counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

 

 

 

 

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ : นางสาวอังคณา สว่างเพชร เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

E-Mail : nidnoy369@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/Angkana.SN

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูล

กลับสู่ด้านบน