กรุณาเลือกรายการ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย นภัทร บินสอาด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 2

เลขประจำตัว 29167

E-mail : naphat1811@gmail.com

Facebook : New Napat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นบนสุด

 

 

Website counter