เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกรายการ

*****************************

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

********************************

 

Website counter

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 กรจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครู

 

 

 

 

วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

นางสาว วัชราภรณ์ เมืองพิล

 

ชั้น ม.6/1

 

 

เลขที่ 19 เลขประจำตัว 29201

 

Noo Hong Zaza

 

anusonteeluk