menu

 เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

 

 

ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)

เพลงที่ชื่นชอบ

 

v

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

ชื่อ นายธวัชชัย ฆังคะมะโน ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1 เลขประจำตัว 29213

E-mail : Tawatchaisun@gmail.com

Facebook: Sun Tawatcha

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล