เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว    

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสอครูวัระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายปริญญา อาดำ ชั้้น ม.6/1 เลขที่ 3 เลขประจำตัว 29217

E - mail Parinya2539@gmail.com

Facebook อะรัย อะรัย ก็กู

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล