ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

ประวัติส่วนตัว (ไทย)

ประวัติส่วนตัว (อังฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวกัลยาณี สิริกาพันธ์ เลขที่ 10 เลขประจำตัว 29234

E-mail : Puiikanlayanee@gmail.com

Facebook : Puii kanlayanee

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter