เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว
กรุณาเลือกรายการ

-----------------------

ประวัติส่วนตัว(ไทย)
ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

--------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวศศิธร แดงเจย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 23
เลขประจำตัว 29246


E-mail sasitorn_1212@hotmail.com

Facebook : sasithorn dangje
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

--------------------------

Website counter

จำนวนครั้งเข้าชม