กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

.........................................................................................................................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว สิริลักษณ์ นามสกุล กิมาคม ชั้น ม6/1 เลขที่ 25 เลขประจำตัวนักเรียน 29248

E-mail spymonzung@hotmail.com

Facebook siriluk kimakom

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอ เมือง จังหวัดสตูล

....................................................................................................................................................................

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter