เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกรายการ

*************************

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี


จัดทำโดย
นายเศรษฐพร นรากิจ
ชั้นม.6/1 เลขที่ 5 รหัส 29262

E-mail : satun.sedta@gmail.com

Facebook : Sedtaporn Narakit

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter