เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

ชื่อ นางสาวสาวกมลา หมันเร๊ะ เลขที่ 8 ม.6/1

เลขประจำตัว 29265

 

E-mail : Kamalalikelike@gmail.com

Facebook :Kamala Manreh

Instagram : JI_KAMALA
Line ID : ji…kamala

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter  

กลับบนสุด