เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

********************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*********************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัทธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวพรรณทิวา วิริยะพัชรานนท์ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 19 เลขประจำตัว 28935

E-mail : rotmay.pantiwa@gmail.com

Facebook : Pantiwa wiriyapatcharanon

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter