เว็บไซต์ประวิติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซตืนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดยชื่อ

นางสาวนัสพร สะทุน

มัธยมศึกษาปีที่6/2 เลขที่16 เลขประจำตัว29064

E-MAIL MIN.NSM59@GMAIL.COM

FACEBOOK MIN NUSSAPORN

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter