เลือกเข้าได้เลย

 

 

 

 

 

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

ประวัติส่วนตัว

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวนาตาชา มนูญดาหวี ม.6/2

เลขที่ 17 เลขประจำตัว 29193

 

 

 

E-Mail : chanatacha2539@gmail.com

Facebook : Natacha Manoondawee

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter