เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

****************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

****************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง.33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวเรวดี เพรชศรี ชั้น ม.6/2 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 29276

E-mail:revadee29276@gmail.com

Facebook:เรวดี เพรชศรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชมWebsite counter