ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ …

เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

••••••••••••••••••••••••••••••

 

ประวัติส่วนตัว

 

 

พลงที่ชื่นชอบ

••••••••••••••••••••••••••••••

ตารางสอน

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย เฉลิมชนม์ มากมา

เลขที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

lnwmai007@hotmail.com

chaloemchon Makma

ภาคเรียนที่1

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter