ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวพัชรินทร์ นันธิโย ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19

เลขประจำตัว 29150

E-Mail : koyza6@gmail.com

Facebook : ก.ก้อย ตดอออกดาว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน สตูลวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Website counter