ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

***********************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัทยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวณีรณา นวนชาวนา ชั้นม.6/3 เลขที่ 13

เลขประจำตัว 30570

E-Mail Neeran.lha@gmail.com

Facebook ล หลา ตดออกดาว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter