เว็บไวต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไวต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทส 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอคุณครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาวนุสรา อาดำ ชั้น ม6/3 เลขที่ 16 เลขประจำตัว 30573

 

nussaraadam13041996@gmail.com น.นุช ตดออกดาว

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล