เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

****************************

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวสุวนันท์ หะรีมาน ชั้นม.6/3 เลขที่22 เลขประจำตัว 30576

 

E-Mail suwanan_ton@hotmail.com,suwanan628@gmail.com

facebook: ต.ตน ตดออกดาว

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter  

 

profile

Mytable

mysong