✿ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว✿ 

❢กรุณาเลือกรายการ❢

ประวัติส่วนตัว➳

ตารางสอน➳

เพลงที่ชื่นชอบ➳

***************************************************

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวอิศรา โพธิ์กำเหนิด ชั้นม6/3 เลขที่27 เลขประจำตัว 30579

E-mail : Issara704gmail.com

Facebook : Issara Pokamnerd

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter