เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว.........ตารางสอน..........เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รัหส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวนิดา อาดำ ชั้น ม.6/3 เลขประจำตัว 30678

E-Mail da28nida@gmail.com

Facebook Uni gistlonero

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter