ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

************************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวฮันนาน สำสู ชั้น ม.6/3

เลขประจำตัว 30679

E-mail hannan.2539@gmail.com

Facebook

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทย อ.เมือง จ.สตูล

Website counter