เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

********************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

******************************************

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

คุณครู วีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

นางสาว อารียา ไชยมล ชั้นม.6/4 เลขที่ 26

เลขประจำตัว 29076

E-MAIL: ariya29076@gmail.com

FACEBOOK: อารียา ไชยมล

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter