เว็บไซต์ส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซตืนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวนิลุบล ศรีจันทร์งาม ชั้น ม.6/4 เลขที่ 14 เลขประจำตัว 29110

 

E-mail nam242557@gmail.com

Facebook Nilubon seejanham

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล