เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางเรียน

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวภาวิณี ลาโอบ ชั้นม.6/4 เลขที่ 16

เลขประจำตัว 29242

E-Mail Pawinee3595@gmail.com

Facebook Pawinee Laoob

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter