เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซตืนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสอนอ ครูวิระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นายชาญยุทธ สุวาลัม ม.6/4 เลขที่ 1 30580

E-MAIL chanyutsuwalam@gmail.com

FACEBOOk : Chanyut Suwalam

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter