เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นายอนุพนธ์ ทองรักษ์ ชั้น ม.6/4 เลขที่ 4 เลขประจำตัว 30583

 

E-Mail Anupon2556@gmail.com

 

Facebook Are Anupon Tongrak

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter