เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

" ก่อนเริ่มมมมมม กรุณาชมมม >< "

 

**************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*************************

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบรี

จัดทำโดย

 

นายอินยัต เตาวะโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขประจำตัว 30584

E-mail : yat_090@hotmail.com

เบอร์ 098-0931500

facefook : อินยัต เตาวะโต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

Website counter