ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชื่นชอบ*

 

 

 

หนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง33201

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษี่าปีที่ 6

 

เสนอ ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ นางสาว กชกร แซ่เฮียบ

ชั้น ม.6/4 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 30585

 

E-mail : Nan_5148@hotmail.com

Facebook : เเนนนี่'ปาปี้ก้าาาา

ภาคเรียนที่การศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter