เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวปวีณา หมัดยาดำ ชั้น ม6/4 เลขที่ 15 เลขประจำตัว 30590

 

E-mail paweena66123@gmail.com

Facebook Paweena madyadam

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter